Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

26.

U 35-letniej kobiety wykonano operację cholecystektomii laparoskopowej w znieczuleniu ogólnym. Chora otrzymała w premedykacji metoklopramid i midazolam. Podczas indukcji znieczulenia zastosowano propofol. Kondukcję prowadzono mieszaniną podtlenku azotu, tlenu oraz sewofluranu. Podczas budzenia dla odwrócenia działania środków zwiotczających zastosowano neostygminę w dawce 3 mg. U pacjentki wystąpiły nasilone pooperacyjne nudności i wymioty. Ich przyczyną był niewłaściwy sposób postępowania anestezjologicznego podczas następujących etapów znieczulenia ogólnego:

  • A. premedykacji, indukcji, kondukcji.
  • B. indukcji, kondukcji, budzenia.
  • C. kondukcji, budzenia.
  • D. premedykacji i kondukcji.
  • E. premedykacji, indukcji, kondukcji,budzenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań