Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

21.

Które ze stwierdzeń dotyczących igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Sprotte’a lub Whitacre’a z zakończeniem zwanym „pencil point” są prawdziwe?
1) wylot kanału igły znajduje się na ściance bocznej;
2) wylot kanału igły znajduje się na jej końcu;
3) zastosowanie tego rodzaju igieł może zmniejszyć popunkcyjne bóle głowy poniżej 1%;
4) zastosowanie tego rodzaju igieł może zmniejszyć popunkcyjne bóle głowy poniżej 10%;
5) nie mają przewagi nad igłami typu Quinckego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 1,4.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań