Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

19.

Chory leczony acebutololem z powodu nadciśnienia tętniczego nie powinien otrzymać tego leku rano w dniu operacji, ponieważ leki należące do antagonistów receptorów beta-adrenergicznych znoszą odruchowe przyśpieszenie czynności serca w odpowiedzi na śródoperacyjną utratę krwi.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, a drugie twierdzenie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, a drugie twierdzenie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań