Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

11.

Ostra nieskompensowana kwasica oddechowa:
1) rozwija się w ciągu kilku dni;
2) charakteryzuje się wzrostem paCO2 i obniżeniem pH;
3) powoduje spadek stężenia wodorowęglanów;
4) prowadzi do rozszerzenia naczyń mózgowych;
5) przesuwa krzywą wiązania tlenu w lewo;
6) ułatwia oddawanie tlenu w tkankach.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,5.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,4,6.
  • E. 4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań