Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

7.

Po intubacji dotchawiczej u 64-letniego chorego doszło do nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego do wartości 200/130 mmHg, czemu towarzyszy tachykardia 150 uderzeń/min. W tej sytuacji można spodziewać się:

  • A. wzmożonego wydzielania ADH i aldosteronu.
  • B. wystąpienia niedokrwienia podwsierdziowego mięśnia sercowego.
  • C. aktywacji baroreceptorów prowadzącej do zmniejszenia aktywności współczulnej.
  • D. skrócenia głównie fazy skurczu mięśnia sercowego.
  • E. translokacji płynu z przestrzeni pozakomórkowej do układu krążenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań