Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

43.

Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe w odniesieniu do guza liściastego (tumor phyllodes) gruczołu sutkowego?

  • A. guz liściasty występuje u kobiet w wieku około 45 lat i rozwija się zwykle jednostronnie.
  • B. charakterystycznym objawem guza jest naciekanie skóry i brodawki sutkowej.
  • C. w mamografii guz liściasty ma zwykle policykliczne zarysy z obecnością przestrzeni litych i torbielowatych.
  • D. w postaci złośliwej guz liściasty może ulegać transformacji mięsaka.
  • E. w leczeniu guzów liściastych nie stosuje się rutynowo napromieniania i chemioterapii ze względu na słabąwrażliwość nowotworu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań