Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

7.

Niekwestionowane wskazania do wyboru taktyki abbreviated laparotomy powinny powstać po otwarciu brzucha, gdy zdaniem chirurga, klasyczna operacja naprawcza przekracza możliwości fizjologiczne pacjenta lub jest technicznie niemożliwa. Dotyczą one chorych, u których, m.in. (wskaż odpowiedź nieprawdziwą):

  • A. nie można uzyskać hemostazy ze względu na koagulopatię.
  • B. powstało niedostępne uszkodzenie dużej żyły.
  • C. konieczna jest czasochłonna procedura w sytuacji, gdy odpowiedź ustroju na resuscytację jest niedostateczna.
  • D. istnieje konieczność natychmiastowego poza brzusznego zabiegu ratującego życie.
  • E. utrata krwi jest równa wyjściowej jej objętości, a przetoczenie przekracza 8 jednostek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań