Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

118.

Działanie przeciwbólowe morfiny związane jest z aktywacją receptorów µ:

  • A. w mózgu.
  • B. w rdzeniu kręgowym.
  • C. w zakończeniach nerwów obwodowych.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań