Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

97.

45-letnia kobieta doznała utraty przytomności z towarzyszącymi drgawkami toniczno-klonicznymi. Incydent ten poprzedził silny ból głowy z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. W trakcie transportu do szpitala rejestrowano gwałtowne wahania ciśnienia i tętna. W chwili przyjęcia do szpitala chorą oceniono na 6 pkt. wg GCS oraz stwierdzono niedowład połowiczy po stronie prawej, jak również objawy oponowe. Pacjentka była zaintubowana, wentylowana mechanicznie, ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 130/80 mm/Hg, tętno 84/min. Nakłucie lędźwiowe wykazało obecność krwi w przestrzeni podpajęczej. Wykonane w trybie pilnym badanie angio-CT głowy potwierdziło krwotok podpajęczynówkowy z pękniętego tętniaka z towarzyszącym obrzękiem mózgu. W przypadku chorej opisanej powyżej należy bezwzględnie odroczyć operację zaklipsowania tętniaka o tydzień, ponieważ niezwykle trudny w tym przypadku do opanowania obrzęk mózgu uniemożliwia wykonanie zabiegu w trybie natychmiastowym.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie twierdzenie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań