Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

93.

W przypadku dostępu hemodializacyjnego z nakłucia żyły podobojczykowej oraz żyły szyjnej wewnętrznej koniec cewnika powinien znajdować się:

  • A. w pniu ramienno-głowowym.
  • B. w żyle głównej górnej na granicy ujścia do przedsionka prawego.
  • C. na granicy przedsionka i komory prawej.
  • D. żadne z wymienionych miejsc nie jest prawidłowe.
  • E. każde z wymienionych miejsc jest dopuszczalne, aby rozpocząć dializę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań