Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

72.

U chorego stosującego przewlekle cyklosporynę, niebezpieczne może być jednoczesne zastosowanie:

  • A. allopurinolu.
  • B. acyklowiru.
  • C. azatiopryny.
  • D. sukralfatu.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań