Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

37.

Deksmedetomidyna:
1) jest pochodną benzodiazepin;
2) jest wybiórczym agonistą receptorów alfa-2;
3) dopuszczona jest do stosowania w infuzji do 24 godzin;
4) wykazuje działanie przeciwbólowe;
5) działa za pośrednictwem receptorów GABA-ergicznych;
6) może powodować gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego i tachykardię w trakcie ciągłej infuzji leku.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,5,6.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,5,6.
  • E. 4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań