Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

14.

Na farmakokinetykę leków u ludzi starszych w porównaniu z młodszymi mają wpływ:

  • A. zmiany kompartmentów ciała.
  • B. zmniejszona zdolność wiązania z białkami osocza.
  • C. zmniejszenie wydolności nerek.
  • D. ograniczenie wydolności wątroby.
  • E. wszystkie z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań