Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

7.

Do głównych wyznaczników określających wielkość zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen zalicza się:
1) częstość akcji serca;
2) podstawowy metabolizm mięśnia sercowego;
3) energia aktywacji elementów kurczliwych;
4) zewnętrzna praca serca;
5) kurczliwość;
6) podatność ścian mięśnia sercowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,6.
  • C. 1,5,6.
  • D. 2,4,6.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań