Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

30.

Które stwierdzenie dotyczące sarkoidozy jest fałszywe?

  • A. najczęściej występuje u osób w wieku 20-40 lat.
  • B. może przebiegać bezobjawowo.
  • C. u około ⅓ chorych występują objawy ogólnoustrojowe: zmęczenie, osłabienie, utrata apetytu, chudnięcie i podwyższona temperatura ciała.
  • D. ostry początek z rumieniem guzowatym lub bezobjawowym obustronnym powiększeniem węzłów chłonnych wnęk płuc wiąże się ze złym rokowaniem.
  • E. w większości przypadków dochodzi do samoistnej remisji choroby.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań