Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

100.

Spośród stwierdzeń dotyczących operacji laparoskopowych wskaż prawidłowe:

  • A. odpowiedź wagalna jest wyraźniejsza przy stosowaniu wekuronium niż atrakurium.
  • B. bierne zarzucanie treści żołądkowej zwłaszcza u osób otyłych stanowi częste powikłanie podczas cholecystektomii laparoskopowej.
  • C. niewielki wzrost ciśnienia śródbrzusznego powoduje zwolnienie czynności serca i wzrost OCŻ.
  • D. zaburzeń rytmu serca podczas laparoskopii nie indukują hiperkapnia i hipoksemia.
  • E. wzrost ciśnienia śródbrzusznego powyżej 25 cm H2O może spowodować wzrost OCŻ.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań