Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

74.

Okres półtrwania kontekstowy jest najniższy dla:

  • A. tiopentalu.
  • B. propofolu.
  • C. alfentanylu.
  • D. fentanylu.
  • E. metoheksitalu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań