Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

72.

Udowodniono, że istnieje większa wrażliwość tkanek na środki znieczulenia miejscowego u kobiet ciężarnych. Jest to prawdopodobnie związane ze:

  • A. zwiększeniem pojemności minutowej serca.
  • B. zwiększeniem objętości krwi krążącej.
  • C. zmniejszeniem stężenia białek osocza.
  • D. zwiększeniem stężenia progesteronu.
  • E. wszystkimi powyższymi czynnikami.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań