Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

50.

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące interakcji lekowych anestetyków i leków przeciwnowotworowych:

  • A. cyklofosfamid jest inhibitorem pseudocholinesterazy, stąd należy wnikliwie rozważyć zastosowanie środków depolaryzacyjnych w krótkim czasie po podaniu dużych dawek cyklofosfamidu.
  • B. gdy stosowane są anestetyki ogólne z wysokimi stężeniami tlenu, terapia bleomycyną zwiększa ryzyko pooperacyjnej niewydolności oddechowej.
  • C. bleomycyna działa synergistycznie z wysokimi stężeniami tlenu powodując uszkodzenie pęcherzyków płucnych.
  • D. przy wcześniejszym leczeniu antracyklinami istnieje ryzyko nasilenia depresyjnego wpływu anestetyków na mięsień sercowy.
  • E. neuropatia obwodowa towarzysząca chemioterapii nie ma wpływu na dobór technik i środków znieczulenia regionalnego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań