Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

46.

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nitratów w objawowym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych:

  • A. nie należy stosować triazotanu glicerolu u pacjentów z ciśnieniem skurczowym < 90 mmHg, zwłaszcza gdy towarzyszy temu bradykardia.
  • B. nie należy stosować nitratów u pacjentów z zawałem dolnej ściany mięśnia sercowego.
  • C. nie należy stosować nitratów u pacjentów z podejrzeniem zawału prawej komory.
  • D. nie należy stosować triazotanu glicerolu w leczeniu ostrego zastoju w krążeniu płucnym.
  • E. w przypadku bólu wieńcowego opornego na działanie nitratów lekiem z wyboru jest morfina.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań