Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

29.

U pacjentki lat 70 jest wykonywane cewnikowanie serca. Jest monitorowana. Nagle doszło do spadku saturacji i zatrzymania krążenia. W zapisie EKG - migotanie komór. Zalecanym postępowaniem będzie natychmiastowe:

  • A. wykonanie jednej defibrylacji.
  • B. rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej.
  • C. rozpoczęcie wentylacji.
  • D. wykonanie do trzech defibrylacji.
  • E. wykonanie jednej defibrylacji po uprzednich kilku uciskach klatki piersiowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań