Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

72.

Stopień IIIc w zmodyfikowanej klasyfikacji Szilagy’ego oznacza:

  • A. zakażenie skóry.
  • B. zakażenie skóry i tkanki podskórnej.
  • C. zakażenie części przeszczepu, ale nie zespoleń.
  • D. zakażenie dotyczy przeszczepu, tkanek otaczających, zespoleń, bez klinicznych objawów krwawienia.
  • E. zakażenie dotyczy przeszczepu, zespoleń, tkanek otaczających, powoduje krwotok, a obraz kliniczny jest następstwem uogólnionego zakażenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań