Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

34.

W zespole otworu górnego klatki piersiowej, ucisk najczęściej występuje w:

  • A. trójkącie mięśni pochyłych.
  • B. pomiędzy obojczykiem i I żebrem.
  • C. pomiędzy wyrostkiem kruczym łopatki i rozcięgnem mięśnia piersiowego większego.
  • D. otworach kręgowych.
  • E. guzie Pancoasta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań