Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

54.

U dziecka z objawami ciasnoty wewnątrzczaszkowej oraz z osłabieniem ostrości wzroku i zaburzeniami pola widzenia w badaniu rtg czaszki oraz CT i MRI głowy wykryto guz torbielowato lity ze zwapnieniami w okolicy nadsiodłowej. Obraz sugeruje obecność czaszkogardlaka. Stwierdzono również w badaniach obrazowych cechy wodogłowia. Jakie powinno zostać podjęte leczenie?

  • A. radioterapia.
  • B. chemioterapia.
  • C. radykalne usunięcie nowotworu.
  • D. endoskopowe połączenie torbieli i ich drenaż.
  • E. wyłączne leczenie wodogłowia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań