Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

56.

Chory w trakcie przewlekłego leczenia prednizonem w dawce 5 mg dziennie, ma zaplanowany zabieg laparoskopowej cholecystektomii - zlecisz:

  • A. zwiększenie dawki prednizonu do 10 mg w dniu zabiegu i przez kolejne 3 dni po zabiegu.
  • B. zamianę prednizonu na hydrokortyzon w dawce 20 mg/d na dwa dni przed i dwa dni po zabiegu.
  • C. podanie 100 mg iv Hydrocortisonu przed zabiegiem i utrzymanie dodatkowych, substytucyjnych dawek Hydrocortisonu kilka dni po zabiegu.
  • D. zastosowanie dodatkowo 1 mg deksametazonu doustnie wieczorem przed zabiegiem i dwa dni po zabiegu.
  • E. zabieg laparoskopowy nie wymaga zwiększenia dawki glikokortykoidów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań