Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

109.

Jaki sposób leczenia powinien być zastosowany u chorego z nawrotem chłoniaka Hodgkina, jeśli nawrót nastąpił po 36 miesiącach od zakończenia leczenia chemioterapią skojarzoną?

  • A. można zastosować ten sam schemat leczenia, który poprzednio doprowadził do remisji.
  • B. zawsze należy stosować inny zestaw leków niż ten, który poprzednio doprowadził do remisji.
  • C. zawsze stosuje się radioterapię łącznie z nowym schematem leczenia.
  • D. zawsze stosuje się radioterapię z chemioterapią stosowaną do uzyskania pierwszej remisji.
  • E. przeciwciało anty CD20 (Mabthera).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań