Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

113.

Linezolid, antybiotyk z grupy oksazynolidynonów, nie wykazuje zjawiska krzyżowej oporności z grupą antybiotyków MLS (macrolide, lincosamide, streptogramin). Linezolid jest wskazany do leczenia:
1) ciężkiego zakażenia pałęczką ropy błękitnej u pacjentów z mukowiscydozą;
2) przewlekłego, bezobjawowego nosicielstwa Staphylococcus aureus;
3) zakażenia Enterococcus faecalis wykazującej oporność na wankomycynę;
4) zakażenia Staphylococcus aureus MRSA u pacjenta chorego na mukowiscydozę;
5) atypowych zakażeń układu oddechowego (Mycoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes, Chlamydia pneumoniae).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,4.
  • C. 3,4.
  • D. 5,1.
  • E. 1,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań