Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (27)
pytania(120)

98.

Który z wymienionych objawów nie jest charakterystyczny dla rozpoznania astmy oskrzelowej?

  • A. typowy wywiad i osłuchowo świsty w badaniu fizykalnym.
  • B. obecność odwracalnej obturacją oskrzeli.
  • C. stwierdzenie nadreaktywności oskrzeli w przypadkach bez obturacji w spirometrii.
  • D. zmniejszony PEF lub zwiększona dobowa zmienność PEF.
  • E. rumień guzowaty na podudziach ze świądem i podwyższoną temperaturą ciała.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań