Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

75.

U 25-letniego chorego z cukrzycą typu 1 stwierdzono na radiogramie w lewym górnym i częściowo środkowym polu płucnym owalną jamę gruźliczą o średnicy 4x3cm:

  • A. rozpad tkanki płucnej związany jest zwykle z obfitym wydalaniem prątków w plwocinie.
  • B. obecność jamy gruźliczej w płucu związana jest zawsze z określonym przebiegiem klinicznym: temp > 38 + kaszel + krwioplucie.
  • C. obfity rozwój w warunkach tlenowych prątków w jamie sprawia, iż nadmiar antygenów M. tuberculosis poprzez stymulację limfocytów pamięci daje zawsze dodatni wynik odczynu tuberkulinowego.
  • D. biorąc pod uwagę masywny rozwój prątków w jamie (10 9), w terapii należy uwzględnić przedłużenie leczenia przeciwprątkowego o 2 miesiące.
  • E. nadmiar antygenów prątka w organizmie wpływa na rozwój zmian o charakterze paratuberculosis; pryszczykowe zapalenie spojówek i rumień guzowaty.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań