Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

60.

Do czynników etiologicznych rozstrzeni oskrzeli należą niżej wymienione, z wyjątkiem:
1) zatorowości płucnej;
2) alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych;
3) alergicznej aspergillozy oskrzelowo-płucnej;
4) niedoborów immunologicznych;
5) zapalenia opłucnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,2,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań