Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

55.

W przypadku powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, w celu pozyskania materiału do badania histopatologicznego należy zastosować następujące metody diagnostyczne:
1) igłową biopsję przezoskrzelową po uprzednim badaniu TK klatki piersiowej;
2) elektromagnetyczną nawigację;
3) igłową biopsję przezoskrzelową (TBB) z wykorzystaniem ultrasonografii endoskopowej (EBUS);
4) mediastinoskopię;
5) igłową biopsją aspiracyjną przez ścianę klatki piersiowej (TTNA).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 2,3,5.
  • C. 1,2,4.
  • D. 3,4,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań