Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

48.

Astma oskrzelowa zwiększa 5-krotnie ryzyko pooperacyjnych powikłań ze strony układu oddechowego. Częstość tych powikłań jest większa u chorych na astmę ciężką poddanych operacji w obrębie klatki piersiowej lub nadbrzusza w znieczuleniu ogólnym. Przed zabiegiem operacyjnym u tych chorych należy dążyć do:
1) uzyskania jak najlepszej (pełnej kontroli) astmy;
2) ocenę kontroli astmy łącznie z ocena funkcji wentylacyjnych płuc (spirometria) - przynajmniej 24 godz. przed zabiegiem;
3) zwolnienia częstości tętna z wykorzystaniem β-blokera;
4) zastosowanie GKS ogólnoustrojowo co najmniej 20 mg co 8 godzin dożylnie u chorych ze znacznym upośledzeniem drożności oskrzeli FEV1< 80% wn;
5) krótkotrwałej wentylacji mechanicznej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 2,3,5.
  • C. 1,2,4.
  • D. 3,4,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań