Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

106.

W zakażeniach wywołanych przez gronkowce wrażliwe na metycylinę leczeniem z wyboru są:

  • A. penicyliny izoksazolilowe.
  • B. cefalosporyny I generacji.
  • C. cefalosporyny II generacji.
  • D. cefalosporyny III generacji.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań