Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

92.

Do czynników pobudzających wydzielanie ADH należy:

  • A. pociąganie za jelita.
  • B. dodatnie ciśnienie w fazie wydechu.
  • C. anestezja ogólna.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żaden z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań