Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

5.

Najwyższy MAC (minimum alveolar concentration) posiada:

  • A. desfluran.
  • B. enfluran.
  • C. halotan.
  • D. izofluran.
  • E. sewofluran.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań