Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

2.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii chorzy z ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu są chorymi z:

  • A. priorytetem 1.
  • B. priorytetem 2.
  • C. priorytetem 3.
  • D. priorytetem 4.
  • E. priorytetem zależnym od chorób współistniejących.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań