Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

83.

W której z niżej wymienionych jednostek chorobowych zwykle nie występuje hipoglikemia w okresie noworodkowym?

  • A. galaktozemia.
  • B. tyrozynemia typu 1.
  • C. zespół Beckwitha-Wiedemanna.
  • D. nadczynność tarczycy.
  • E. glikogenoza typu 1.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań