Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

76.

U chorych z zakrzepicą żył powierzchownych kończyny dolnej zaleca się:

  • A. stosowanie fondaparynuksu(NR) 2,5 mg/d przez 45 dni raczej niż niestosowanie leczenia przeciwkrzepliwego u wszystkich chorych.
  • B. stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych u chorych z zakrzepicą żył powierzchownych kończyny dolnej o długości ≥5 cm, z rozległą zakrzepicą, zwłaszcza powyżej kolana, w pobliżu ujścia odpiszczelowo-udowego, u chorych z niedawno przebytym zabiegiem operacyjnym.
  • C. stosowanie kompresjoterapii i niesterydowych leków przeciwzapalnych, w związku z brakiem wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego, według najnowszych wytycznych.
  • D. stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej HDCz w dawce profilaktycznej przez 45 dni raczej niż niestosowanie leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z zakrzepicą żył powierzchownych kończyny dolnej o długości ≥5 cm, z rozległą zakrzepicą, zwłaszcza powyżej kolana, w pobliżu ujścia odpiszczelowo-udowego, u chorych z niedawno przebytym zabiegiem operacyjnym.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań