Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

43.

U chorych na POChP ocena stopnia odwracalności obturacji za pomocą pomiaru FEV1 przed przyjęciem leku rozkurczającego oskrzela i po przyjęciu leku:

  • A. ma istotne znaczenie dla potwierdzenia rozpoznania POChP.
  • B. ma istotne znaczenie dla różnicowania z astmą.
  • C. ma istotne znaczenie dla przewidywania odpowiedzi na długoterminowe leczenie glikokortykosteroidami.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. żadne z powyższych nie jest prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań