Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

8.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące badania SPRINT:

  • A. miało na celu porównanie skuteczności klinicznej różnych leków hipotensyjnych.
  • B. nie dotyczyło osób w wieku podeszłym.
  • C. około połowy leczonych stanowili pacjenci z cukrzycą.
  • D. do badania nie kwalifikowano chorych po przebytym udarze.
  • E. obejmowało populację po 80. roku życia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań