Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

8.

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące diagnostyki sepsy u noworodka:

  • A. posiewy krwi z dwóch różnych miejsc są bardziej wiarygodne w rozpoznaniu sepsy od 1 próbki krwi o objętości przynajmniej 1 ml.
  • B. ujemny wynik badania bakteriologicznego upoważnia zawsze do zakończenia antybiotykoterapii.
  • C. oznaczanie prokalcytoniny w pierwszych 48 godzinach po urodzeniu jest czułym i swoistym badaniem w diagnostyce sepsy.
  • D. w pierwszych dobach życia często obserwuje się podwyższone wartości CRP, co jest spowodowane procesem kolonizacji bakteriami zarówno skóry dziecka, jak i światła przewodu pokarmowego.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań