Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

7.

U dzieci, u których w okresie noworodkowym wystąpiła ciężka postać retinopatii wcześniaków (ROP) wymagającej leczenia fotokoagulacją laserową istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia:
1) zaćmy;
2) jaskry;
3) ubytków w polu widzenia;
4) późnego odwarstwienia siatkówki.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3,4.
  • C. 1,2,4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań