Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

6.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

  • A. bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje najczęściej w okresie noworodkowym.
  • B. bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o wczesnym początku stwierdza się 10-krotnie częściej u noworodków VLBW.
  • C. przy stwierdzeniu obecności bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym i wykluczeniu jego zanieczyszczenia zawsze rozpoznaje się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niezależnie od wyników badań biochemicznych płynu mózgowo-rdzeniowego.
  • D. przy ujemnym wyniku badania bakteriologicznego krwi i równocześnie występujących objawach klinicznych zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych nie można wykluczyć zakażenia w ośrodkowym układzie nerwowym.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań