Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

3.

Wskaż kolejność narastania tzw. markerów zapalnych w zakażeniu u noworodka:

  • A. IL 6, prokalcytonina, CRP.
  • B. prokalcytonina, CRP, IL 6.
  • C. leukocytoza, IL 6, CRP.
  • D. leukocytoza, CRP, IL 6.
  • E. CRP, leukocytoza, odmłodzenie obrazu białokrwinkowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań