Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

53.

Kontrolne badania endoskopowe po chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego powinny być wykonywane wg następujących zasad:
1) pełna kolonoskopia w okresie przedoperacyjnym lub w ciągu 3-6 miesięcy po operacji;
2) pełna kolonoskopia po 1. roku od leczenia operacyjnego lub pooperacyjnej kolonoskopii;
3) jeśli ostatnia kolonoskopia jest prawidłowa, następna po 3 latach, jeśli ta jest prawidłowa następna po 5 latach;
4) po niskiej przedniej resekcji odbytnicy bez udokumentowania TME lub przedoperacyjnej radioterapii, rektoskopia lub endosonografia odbytnicy co 3-6 miesięcy przez pierwsze 2 lata celem wykrycia wczesnego nawrotu;
5) nadzór endoskopowy prowadzony jest w celu wykrycia i leczenia zmian syn- i metachronicznych lub wczesnego nawrotu choroby.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,4,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań