Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

60.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące dermatolymphangitis:

  • A. występuje tylko u 10% chorych w zajętej części ciała.
  • B. występuje częściej we wtórnych postaciach obrzęku.
  • C. wartość badań laboratoryjnych jest niewielka.
  • D. u wielu chorych zakażenie przebiega subklinicznie.
  • E. identyfikacja bakterii odpowiedzialnych za zakażenie jest trudna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań