Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

100.

Eozynofilowe białka kationowe (MBP, EDN, EPO, ECP) biorące udział w przewlekłym zapaleniu alergicznym odpowiedzialne są za:

  • A. nasilenie ekspresji cząsteczek adhezyjnych.
  • B. regulację syntezy IgE.
  • C. złuszczenie nabłonków, wzrost reaktywności narządu efektorowego.
  • D. nasilenie chemotaksji.
  • E. wzrost aktywności dopełniacza.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań