Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

48.

Obecność limfocytozy w plwocinie indukowanej może wskazywać na:
1) alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych;
2) przewlekłe narażenie na pył organiczny;
3) astmę wywołaną ekspozycją na glikoproteiny;
4) zespół astmopodobny;
5) przewlekłą berylową chorobę płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3,4.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,5.
  • E. 1,2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań