Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

44.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące wykonywania i interpretacji punktowych testów skórnych wziewnych:

  • A. badania nie należy przeprowadzać u pacjentów przyjmujących leki przeciwhistaminowe.
  • B. badania nie należy przeprowadzać u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne nowej generacji (w większości przypadków wyniki fałszywie ujemne).
  • C. w ocenie wyniku znaczenie ma wielkość odczynu na kontrolę dodatnią (jeśli średnica bąbla jest mniejsza niż 3 mm testy nie mogą być interpretowane).
  • D. badanie można wykonywać u dzieci poniżej 3. roku życia.
  • E. interpretacja testów skórnych może być dokonywana wyłącznie w kontekście istotności klinicznej stwierdzonych uczuleń.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań