Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

30.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zespołu nakładania astma-POChP:
1) należy go podejrzewać, gdy u chorego na POChP, poza okresami zaostrzeń, występują napady duszności ze świstami;
2) nie może być rozpoznany, gdy u pacjenta stwierdza się prawidłową wartość FEV1 i FEV1/FVC > 0,7;
3) rozwija się w wyniku zmiany fenotypu zapalenia eozynofilowego w fenotyp neutrofilowy;
4) dotyczy chorych w średnio starszym wieku niż chorzy na POChP;
5) charakteryzuje się brakiem lub niewielką nadreaktywnością oskrzeli.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,4.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,4,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań